top of page

Tinnitus er et symptom, ikke en sygdom.

I Klinik for manuel Terapi tilbyder jeg i samarbejde med Regitze Willemoës, klinisk audiolog og tinnitusekspert behandling af tinnitus.

Årsagen kan være en dybereliggende irritabilitet, frustration, hjælpeløshed, stress samt angst og depression. Årsagerne kan ligge langt tilbage i tiden, men de kan stadig sidde i kroppen.

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er en tilstand, hvor man oplever at høre en lyd, der ikke stammer fra en lydkilde i omgivelserne. Lyden kan høres i det ene øre, i begge ører eller et sted inde i hovedet. Opfattelsen af tinnitus er forskellig fra person til person. Derfor er behandlingen af tinnitus også være forskellige fra person til person.

Tinnitus kan forekomme konstant eller varierende i løbet af dagen og være forskellig fra dag til dag. Mange af de personer, som har tinnitus, har også forskellige grader af lydoverfølsomhed.

Der findes objektiv tinnitus og subjektiv tinnitus. En objektiv tinnitus er et symptom der stammer fra muskelspændinger eller en mislyd fra et et blodkar, der kan måles og behandes. En subjektiv tinnitus kan kun høres af den enkelte person. De fleste ved præcis, hvornår deres tinnitus begyndte, og kan koble den til bestemte begivenheder i deres liv.

Der er mange kendte årsager til tinnitus såsom:

Høretab, støj, stress, samt fysisk eller psykisk overbelastning og følelsesmæssige reaktioner.

Tinnitus kan forværres af andre sygdomme, for eksempel for højt blodtryk, diabetes og sygdom i skjoldbruskkirtlen.

Det limbiske system i hjernen (den del af forhjernen, som blandt andet er involveret i følelseslivet, og er med til at gøre dette bevidst) forstærker alle de signaler, der af personen opfattes som værende vigtige. Tinnituslyden forstærkes også i det limbiske system, da lyden opfattes som et faresignal. Følgerne af tinnitus kommer af, at de signaler, der opfattes i høre-systemet, kobles til andre af kroppens systemer og disse signaler afføder positive eller negative følelsesmæssige sindstilstande.

Ved aktivering af det limbiske system genereres negative følelser for eksempel angst rettet mod tinnitus. Dette kan i alvorlige tilfælde igen medføre øget puls, svedtendens, svimmelhed, utilpashed mm.

Hvordan kan tinnitus behandles?

Hvis årsagen til tinnitus kan bestemmes, sættes der ind med en passende behandling. Det er vigtigt at behandlingen individualiseres. Erfaringer viser, at en grundig undersøgelse med efterfølgende information i mange tilfælde er den hjælp, der skal til, for at man kan selv kan klare sin tinnitus.

Noget af det jeg arbejder med i tinnitusbehandlingen på Klinik for manuel Terapi er kranienerven, den såkaldte vagusnerve. Vagusnerven har forbindelse til mange andre nerver i kroppen og har indflydelse på tinnitus. Det er derfor muligt atrbejde med din tinnitus ved at påvirke vagusnerven andre steder i kroppen, for eksempel i brystet, halsen og i nakken.

Afspænding

Du vil ofte lære forskellige afspændingsøverlser på klinikken, som du kan bruge derhjemme. Afspænding dækker over forskellige teknikker, som hjælper dig med at slappe af og slippe de spændinger, du har i kroppen. Du vo både lære længerevarende og dybe afspændingsøvelser, samt korte og enkle øvelser. For at få den bedste effekt, skal du udføre afspændingsøvelserne regelmæssigt. Du kan for eksempel bruge øvelserne til lettere at falde i søvn, eller som en god måde at få en pause fra din tinnitus i løbet af dagen. Afspænding er en af de veje, som kan hjælpe, når man i det daglige kæmper med stress, træthed, muskelspændinger og muskelsmerter.

Meditation

Meditation kan beskrives som en form for indadvendt koncentration, der sorterer og bringer orden i tankerne. Det giver din hjerne en pause og dit sind en chance for at falde til ro.

Mindfulness-meditation har fokus på accept og at være nærværende og til stede lige nu i dette øjeblik. Man fokuserer bevidst på det, som sker her og nu, frem for uhensigtsmæssige tanker og forestillinger. Man dæmper således negative tankemønstre og flytter fokus til kroppen/vejrtrækningen.

Jeg kan lære dig nogle simple meditationsøvelser, som du kan bruge i dagligdagen.

Kilde: Høreforeningen

bottom of page